Położenie

Swoim zasięgiem terytorialnym Nadleśnictwo obejmuje obszar o powierzchni 1552,60 km2 położony między miejscowością Jeziorsko na północy a Stolec na południu, w przybliżonej linii północ - południe wynoszącej około 60 km i od miejscowości Kamienniki w zachodniej części Nadleśnictwa do miejscowości Górki Grabieńskie koło Widawy we wschodniej części Nadleśnictwa, w przybliżonej linii z zachodu na wschód wynoszącej około 45 km.

Galeria zdjęć

FOT. B.DĘBSKI

Historia

Pierwsze wzmianki o gospodarce leśnej na terenie obecnego Nadleśnictwa Złoczew dotyczą obrębu Brąszewice i pochodzą z operatu urządzeniowego sporządzonego w roku 1898.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.