Wydawca treści Wydawca treści

projekty i fundusze

 

 

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NFOŚiGW w WARSZAWIE

 

  1. Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych na terenie RDLP w Łodzi", zrealizowany w latach 2009 – 2010 zgodnie z umową nr  268/2010/Wn-50/OP-LE-PD/D z dnia 13.07.2010 r. Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Złoczew 0,558 MLN PLN, w tym dotacja NFOŚiGW 0,135 MLN PLN.

 

  1. "Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych na terenie RDLP w Łodzi", zrealizowany w latach 2011 – 2012 zgodnie z umową nr  89/2011/Wn-50/OP-LE-PD/D z dnia 25.03.2011 r. Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Złoczew 0,629 MLN PLN, w tym dotacja NFOŚiGW 0,263 MLN PLN.

 

  1.  Zalesianie gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości będących własnością Skarbu Państwa", zrealizowany w latach 2011- 2012 zgodnie z umową nr 46/2011/Wn-05/OP-LE-LZ/D z dnia 03.03.2011 r. Wartość przedsięwzięcia na terenie Nadleśnictwa Złoczew 0,034 MLN PLN, w tym dotacja z NFOŚiGW 0,012 MLN PLN.  

   Nadleśnictwo Złoczew informuje, iż  zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży w Nadleśnictwie Złoczew" rok 2013 o wartości ogólnej 21 000.00 zł jest dofinansowane dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi do kwoty 18 900 zł. Zadanie obejmuje swoim zakresem  rozbudowę infrastruktury edukacyjnej oraz konkursy dotyczące wiedzy ekologicznej. www.wfosigw.lodz.pl.

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Nadleśnictwo Złoczew informuje, iż  zadanie pod nazwą "Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży w Nadleśnictwie Złoczew w 2014 r." o wartości ogólnej 13 941,00 zł jest dofinansowane dotacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi do kwoty 8 990,00 zł. Zadanie obejmuje swoim zakresem  prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz konkursy dotyczące wiedzy ekologicznej.www.zainwestujwekologie.pl