Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

 

 

 Dokumentacja zamówień publicznych publikowana po 18.08.2021 r. dostepna na stronie:

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-zloczew/zamowienia-publiczne1

 


Postępowanie pn. "Dostawa i instalacja sprzętu do lokalizacji pożarów na terenie Nadleśnictwa Złoczew" Nr postępowania: ZG.270.12.2021

 


Rozbiórka budynków działce nr ewid. 757, Dąbrowa Wielka, gmina Sieradz ZG.270.18.2021

Podstawowe dane postępowania


Data opublikowania:2021/06/25
Tryb postępowania:tryb podstawowy
Data składania ofert lub wniosków: 2021/07/13
 

Szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki

 


Wymiana ogrodzenia w Leśnictwie Szkółkarsko -Selekcyjnym Dąbrowa - ZG.270.20.2021

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:2021/06/29
Tryb postępowania:tryb podstawowy
Data składania ofert lub wniosków:2021/07/16
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Wymiana ogrodzenia w Leśnictwie Szkółkarsko -Selekcyjnym Dąbrowa - ZG.270.20.2021

 Postępowanie opublikowane na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c083b67e-64b4-4420-ba0f-b18ff1c1e2d6

 

Szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki


Budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa ZG.270.19.2021

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:2021/06/29
Tryb postępowania:tryb podstawowy
Data składania ofert lub wniosków: 2021/07/16
 

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa ZG.270.19.2021

 

Postępowanie opublikowane na miniPortalu pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/bd5e33bb-cec5-4d7f-978d-a05a55ece702

Szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki

  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Postepowanie przetargowe

Przebudowa drogi leśnej nr L20P w leśnictwie Grzyb w Nadleśnictwie Złoczew - ZG.270.13.2021 - dokumentacja postępowania strona archiwalna BIP

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:2021/05/14
Tryb postępowania:tryb podstawowy

Data składania ofert lub wniosków: 2021/06/02

Informacja po wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi leśnej nr L20P w leśnictwie Grzyb w Nadleśnictwie Złoczew - ZG.270.13.2021

 

 


 

Przebudowa drogi leśnej nr L107 w leśnictwie Oraczew w Nadleśnictwie Złoczew' ZG.270.17.2021 - poprzednia strona postpowania

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania:2021/05/28
Tryb postępowania:tryb podstawowy
Data składania ofert lub wniosków: 2021/06/17

 

Informacja po wyborze najkorzystniejszej oferty - „Przebudowa drogi leśnej nr L107 w leśnictwie Oraczew w Nadleśnictwie Złoczew”