Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Następną tak samo istotną dziedziną gospodarstwa leśnego po hodowli i ochronie jest użytkowanie lasu. Obejmuje ono pozyskanie, zrywkę i wywóz drewna oraz uboczne użytkowanie lasu.

 

 

(fot. Ireneusz Szczepaniak)Spośród ubocznych użytków lasu możemy wymienić grzyby, jagody, rośliny lecznicze, a także produkcję choinek i stroiszu.

Prace związane z pozyskanie drewna prowadzi się w oparciu o zatwierdzony plan urządzania lasu. Użytkowanie lasu prowadzone jest pod kątem hodowlanych i sanitarnych potrzeb drzewostanów, przy zastosowaniu następujących cięć:

 

  • W drzewostanach rębnych - rębnie zupełne i złożone, które umożliwiają powstanie i rozwój odnowienia naturalnego oraz wzmacniają drzewostan przyspieszając jego rozwój i przyrost masy, wykonywane szczególnie przy przebudowie drzewostanu.
  • W młodych drzewostanach i drzewostanach bliskorębnych - w ramach trzebieży selekcyjnych wykonuje się cięcia trzebieżowe uwzględniając potrzeby hodowlane i sanitarne drzewostanu.
  • W każdym wieku z drzewostanu usuwa się jednostkowy posusz, wywroty, złomy oraz drzewa opanowane przez szkodniki w ramach użytków przygodnych.

     

Ścięte drzewo z miejsca pozyskania w procesie zrywki zostaje przemieszczone do drogi wywozowej, skąd trafia do tartaków, zakładów płyt wiórowych i zakładów celulozowo - papierniczych, a stamtąd w postaci gotowych wyrobów do naszych mieszkań.
Należy pamiętać że drewno jest surowcem odnawialnym i przy prawidłowym gospodarowaniu w lasach, zasoby jego nie wyczerpią się.