Wydawca treści Wydawca treści

ZAPRASZAMY DO LASU (FORMULARZ - Zgłoszenie zajęć edukacyjnych)

Zaplanujmy wspólnie zajęcia w lesie. Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszenia zajęć, dzięki któremu zaplanujemy spotkanie w lesie lub szkole.

(ZAJĘCIA EDUKACYJNE W OBIEKCIE W LEŚNICTWIE PYSZKÓW

ODBYWAJĄ SIĘ W PONIEDZIAŁKI I WTORKI)

Wypełniając i przesyłając formularz potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem wraz z załącznikami oraz zobowiązujesz się do jego przestrzegania. FORMULARZ - Zgłoszenie zajęć edukacyjnych oraz Regulamin korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych w Nadleśnictwie Złoczew.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać do biura Nadleśnictwa pocztą elektroniczną na adres: zloczew@lodz.lasy.gov.pl

 

Oryginał formularza przekazać prowadzącemu zajęcia leśnikowi.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt (tel. 43 820 10 21)

 

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna LP skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych.Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą. Ciągle wzrasta liczba korzystających z dobrodziejstw lasu. Rośnie też świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan przyrody.

 

 

Akcja edukacyjna pod nazwą „Poznaj las i jego gospodarza” pobierz załącznik i zgłoś udział.