Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo-leśną "Buczyna Złoczewska"

Ścieżkę przyrodniczo-leśną "Buczyna Złoczewska"

stworzono celem prezentacji najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo fragmentów drzewostanów Nadleśnictwa Złoczew ze szczególnym wyeksponowaniem żyznych drzewostanów bukowych naturalnego pochodzenia gdzie drzewa osiągają często imponujące rozmiary.

 

Trasa ścieżki:

  1. Ścieżka przyrodniczo – leśna „Buczyna Złoczewska”
  2. Cykl życia lasu gospodarczego
  3. Gleby leśne
  4. Dary lasy
  5. Dokarmianie zwierzyny
  6. Rezerwat „Paza”
  7. Las bukowy
  8. Chroń las przed pożarem
  9. Wszystko o drzewie
  10. Pies w lesie
 

Przez długie wieki las był traktowany głównie jako źródło surowca drzewnego. Jednak oprócz korzyści gospodarczych spełnia on liczne funkcje ekologiczne i społeczne: magazynuje wodę, chroni glebę, oczyszcza powietrze i łagodzi klimat. Las dostarcza również cennych użytków ubocznych: żywicy, choinek, grzybów i jagód. Stanowi miejsce wypoczynku i daje natchnienie artystom.

Lasy jednak w wyniku długotrwałych niewłaściwych działań zatraciły swe zdolności obronne. Zanieczyszczenie środowiska, nadmierne stężenie szkodliwych pyłów i gazów znacznie osłabiły nasze lasy. Człowiek musi bronić lasu przed szkodliwymi owadami, chorobami grzybowymi, pożarami i dewastacją. Gospodarka w lasach państwowych oparta jest na zasadach ekologicznych. Przejawia się to w dostosowaniu składów gatunkowych upraw do warunków siedlisk leśnych, wykorzystywaniu odnowień naturalnych, stałemu zmniejszaniu powierzchni zrębów zupełnych.

Początek i zakończenie ścieżki zlokalizowano na parkingu leśnym przy drodze Złoczew - Błaszki w odległości około 3 km od Złoczewa.

Długość ścieżki wynosi 4,6 km, a czas jej przejścia około 2,5 godziny. Na trasie ścieżki w najciekawszych przyrodniczo miejscach rozmieszczono 9 przystanków z tablicami tematycznymi.

Wędrując proponowaną trasą mamy możliwość poznania wyjątkowych wartości przyrodniczych tego terenu, jego szaty roślinnej, a także przejawów działań leśnika - gospodarza lasu. Wzdłuż trasy ścieżki można spotkać wiele gatunków roślin podlegających ochronie prawnej oraz rzadkich, takich jak: bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, kopytnik, zawilce, storczyki, marzanka wonna i przylaszczki.

Spotkać tu można wszystkie stadia rozwojowe drzew oraz kępy zwartych odnowień naturalnych buka. Występują również okazy chronionego różanecznika żółtego, które szczególnie pięknie wyglądają w okresie kwitnienia.

Na trasie ścieżki spotkamy też obiekty służące zwierzynie leśnej. Prowadzenie gospodarki łowieckiej przez myśliwych i leśników to głównie hodowla zwierzyny łownej i gospodarowanie ich populacjami. W okresie zimowym zwierzyna jest dokarmiana w specjalnie przygotowanych paśnikach i karmowiskach gdzie oprócz karmy wykładana jest sól w tzw. "lizawkach".

W wielu miejscach mamy okazję obserwować odnowienia naturalne lasu. Młode pokolenie lasu powstaje tutaj z samosiewu pod osłoną górnej warstwy drzew. Leśnicy przez odpowiednie wykonywanie cięć, usuwanie drzew zabierających światło i przestrzeń młodemu pokoleniu inicjują i wspierają procesy naturalnego odnowienia lasu.