Wydawca treści Wydawca treści

Punkt edukacyjny na terenie Szkółki Leśnej w Dąbrowie Wielkiej

Szkółka położona jest w odległości około 8 km od Sieradza.Jest miejscem gdzie odbywają się regularnie zajęcia z dziećmi z sieradzkich jak również z pobliskich szkół w Dąbrowie Wielkiej i Chojnym. Na terenie szkółki leśnej w Dąbrowie Wielkiej znajduje się wyznaczone miejsce na ognisko wraz z ławami. Dodatkowo w budynku socjalnym szkółki leśnej znajduje się wyposażona w pomoce dydaktyczne i przewodniki przyrodnicze sala edukacyjna, gdzie mogą odbywać się zaplanowane wcześniej zajęcia kameralne będące uzupełnieniem zajęć terenowych.

W bezpośrednim sąsiedztwie punktu edukacyjnego znajduje się ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO – LEŚNA „DĄBROWA" - długość trasy 2,5 km. Obiekt ten stwarza szerokie możliwości wykorzystania w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Ścieżka wyposażona jest w następujące tablice tematyczne :

  • ROLA I CECHY OKRAJKA LASU
  • RĘBNIE
  • ZBIOROWISKA LEŚNE
  • DOKARMIANIE ZWIERZYNY
  • DZIUPLE I ICH MIESZKAŃCY
  • WIĄZ SZYPUŁKOWY
  • SKRZYNKI LĘGOWE
  • OCHRONA LASU PRZED ZWIERZYNĄ
  • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA