Wydawca treści Wydawca treści

Punkt edukacyjny na terenie leśnictwa Potok

 

 
Wiata na terenie punktu edukacyjnego Punkt ten zlokalizowany jest w oddziale 156j obrębu leśnego Złoczew. Obok zbiornika przeciwpożarowego znajduje się zadaszona wiata z ławami i stołami oraz miejscem na ognisko. Obok wiaty usytuowane są dodatkowe ławy i stoły oraz drugie miejsce na ognisko z ławami. Miejsce to położone jest w środku dużego kompleksu leśnego, położonego obok miejscowości Złoczew w niedalekim sąsiedztwie dwóch rezerwatów przyrody: „Nowa Wieś" i „Paza", oraz ścieżki przyrodniczo – leśnej „Buczyna Złoczewska". Można tam organizować zajęcia edukacyjne i spotkania przy ognisku. Sąsiedztwo zbiornika wodnego i ciekawych fragmentów lasu umożliwia przeprowadzanie zajęć według różnych ciekawych scenariuszy. Miejsce to może być także wykorzystywane do organizowania przy ognisku zakończenia zajęć przeprowadzanych na pobliskiej ścieżce.