Wydawca treści Wydawca treści

Mogiła Powstańców z 1863 roku

Ciekawostką o charakterze historycznym jest mogiła powstańców z 1863 roku znajdująca się na terenie leśnictwa Pyszków w okolicach Złoczewa.
Grób ten skrywa w sobie prochy pięciu partyzantów (uczestników powstania styczniowego) pochowani tam są: Makary Drohomirecki - dowódca oddziału, ksiądz Kazimierz Jany z Brzykowa - kapelan wojskowy, malarz Pawłowski z Częstochowy, Aleksander Hauke i nieznany z imienia i nazwiska powstaniec.

fot. Z.Pychyński

Powstanie styczniowe w Złoczewie rozpoczęło się 10 lutego 1863 roku, kiedy to Makary Drohomirecki (28-letni wychowanek Feliksa Szostakowskiego marszałka szlachty kijowskiej, były student uniwersytetów w Kijowie, Heidelbergu i Paryżu) wjechał na czele pięciu jeźdźców do Złoczewa. Po przeczytaniu miejscowej ludności manifestu Rządu Narodowego, wywołał ogromny entuzjazm. Wspólnie zerwano godła i tablice rosyjskie z budynków urzędowych. Po rozbrojeniu miejscowej policji Drohomirecki powiększył swój oddział o ochotników ze Złoczewa i wyjechał w kierunku Stolca. Przez kilka dni jeździł jeszcze po okolicznych wsiach ogłaszając dekret uwłaszczeniowy, aby pozyskać chłopów do powstania.

Wieści o jego działalności w szybkim tempie dotarły do Sieradza, skąd wysłano przeciw niemu oddział rosyjski, 3 roty piechoty i 40 kozaków (razem 500 żołnierzy).
Polacy zostali zaatakowani w miejscu biwakowania w lasach lipieńskich. Wywiązała się walka, w której zginęli: d-ca Drochomirecki, oraz czterech innych powstańców. Reszta oddziału uległa rozproszeniu uciekając w kierunku Brzeźnia.

Rosjanie zakazali pogrzebania poległych powstańców na cmentarzu, wobec czego ich ciała złożono w kurhanie na polu bitwy.
Dziedzic majątku w Pyszkowie postawił tam krzyż, a od tego czasu okoliczna ludność nazywa tę część lasu "Poległe"

"Mogiłka" do dziś jest często odwiedzanym miejscem przez Złoczewian, a w miejscu starego krzyża stoi duży drewniany krzyż i murowany pomnik.