Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Złoczew zarządza lasami o powierzchni ok. 15,5 tys ha. oraz sprawuje nadzór nad 9,5 tys. ha lasów niepaństwowych.

 W skład Nadleśnictwa wchodzi 13 leśnictw oraz Leśnictwo Szkółkarsko – Selekcyjne Dąbrowa - Edmundów. 

Na obszarze Nadleśnictwa Złoczew dominuje krajobraz zdenudowanych równin morenowych, urozmaiconych wzgórzami moren czołowych stadiału Warty o wysokości od 132,6 m n.p.m. w oddziale 31 N na terenie obrębu Złoczew (przy wsi Chałupki) do 207,00 m n.p.m. w oddziale 76 b na terenie obrębu Brąszewice.

Gleby tutejsze wykształciły się z utworów czwartorzędowych i najliczniej reprezentowane są przez gleby bielicoziemne. Odzwierciedla się to w zasobności siedlisk leśnych, wśród których dominujące miejsce zajmują: siedliska borowe: Bśw, BMśw i BMw. Siedliska lasowe zajmują zaledwie 15% powierzchni, a są to: LMśw, LMw oraz Lśw.

W sensie hydrograficznym lasy Nadleśnictwa są usytuowane w zlewisku Bałtyku, w dorzeczu Odry - rzeki Warty.   

Klimatycznie obszar Nadleśnictwa należy do Śląsko - Wielkopolskiego regionu klimatycznego, znajdującego się pod wpływem przeważających mas powietrza napływającego znad oceanu. Wiatry przeważają zachodnie i południowo zachodnie.