Aktualności Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż przyczepy ciężarowej marki ZSP Niewiadów; model 752, nr rej: SIU 0994

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż przyczepy ciężarowej marki ZSP Niewiadów; model 752, nr rej: SIU 0994

Cena wywoławcza brutto: 1 400.00 PLN (brutto w tym VAT)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Złożenie oferty w wyznaczonym terminie na podstawie załączonego do ogłoszenia wzoru oferty (zał. nr 2) . Termin składania upływa 30.12.2021 r. o godz. 8:00 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Złoczew - ul. Parkowa 12 98-270 Złoczew w zabezpieczonej i opisanej kopercie. Okres związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczególy w załączeniu.