Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE

Z dniem 28.05.2022 r. odwołuję okresowy zakaz wstępu do lasu z powodu zabiegu chemicznego zwalczania osnui gwiaździstej techniką agrolotniczą, wprowadzony 24.05.2022 r.

 

 

Szczegółowe informacje o zabiegu oraz mapy.

Osnuja gwiaździsta zagraża naszym lasom.

Lasy Polski nawiedzały licznie klęski masowych pojawów różnych szkodników owadzich niekiedy o olbrzymim zasięgu i trwające nawet kilka lat. Jednak załamywały się one pod wpływem działania pasożytów, drapieżców, chorób epidemicznych lub dzięki zabiegom chemicznym. Wyjątek stanowi tu osnuja gwiaździsta, której pojawu nie zdołano w pełni opanować przez dziesiątki lat mimo zbiegów ratowniczych, występowania licznych pasożytów, chorób, skrajnych układów czynników atmosferycznych.

Jednoroczny żer tego gatunku nie jest przeważnie śmiertelny dla drzewostanów. Zważywszy jednak na co najmniej dwuletnią generację, dwu lub trzykrotnie powtarzające się żery mogą doprowadzić do znacznego osłabienia lub nawet śmierci części drzewostanów. W związku z tym, że żery osnui powtarzają się ze wzrastającym nasileniem przez wiele lat, na terenach masowych jej pojawów zaczynamy mieć do czynienia z typowym przykładem choroby łańcuchowej:

  • osłabienie drzewostanów
  • wzmożony rozród szkodników wtórnych
  • usychanie drzew grupami a następnie kępami

Osnuja gwiaździsta już od kilku lat zagraża leśnictwom Błota, Klonowa, Grzyb oraz Oraczew. Wyrządzane przez jej larwy silne uszkodzenia koron drzew powtarzają się od 2017 roku.

Zmuszeni jesteśmy do wykonania w tym roku lotniczego zabiegu ratowniczego przeciw temu niebezpiecznemu szkodnikowi.

Informujemy, iż w okresie od 24 maja do 30 czerwca 2022 r. - będą wykonywane chemiczne zabiegi ratownicze w drzewostanach Lasów Państwowych ze względu na zagrażającą trwałości lasu obecność larw osnui gwieździstej oraz boreczników sosnowych na terenach wchodzących w skład Nadleśnictwa Złoczew w zasięgu terytorialnym gmin: Błaszki, Brąszewice, Klonowa. Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą. W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typy stawy, sadzawki itp. Powyższy termin określa zakres dat w jakim planujemy wykonać zabieg.

 

Bezpośrednio przed zabiegiem w lesie zostaną umieszczone tablice ostrzegawcze.

 

Na drzewach naszego nadleśnictwa pojawiły się niezwykłe przyrządy. Widoczne na zdjęciu poniżej urządzenia to pułapki kołnierzowe. Chwytamy w nie samice osnui, które wędrują po pniu w koronę drzewa. Dzięki zbieranym systematycznie informacjom o ilości złapanych owadów śledzimy przebieg rójki osnui w tym roku.

Pułapka Kołnierzowa