Aktualności Aktualności

159 rocznica wybuchu Powstania Styczyniowego

Jak co roku w styczniu w lesie leśnictwa Pyszków odbywają się uroczystości upamiętniające zryw powstańczy z 1863 r. Wydarzenia te upamiętniają wszyscy pragnący zachować dla potomnych pamięć tamtych zimowych dni.

W mogile, którą swą opieką objęli leśnicy naszego nadleśnictwa pochowanych jest pięciu partyzantów poległych w lutym 1963 roku. Jednym z poległych był dowódca oddziału Makary Drohomirecki. Jego przybycie do Złoczewa dnia 10 lutego 1863 oraz odczytanie manifestu Rządu Narodowego zapoczątkowało ruch powstańczy w okolicy Złoczewa. Oddział powstańców dowodzonych przez Makarego Drohomireckiego został rozbity 15 lutego 1863 r.

O 159 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pamiętali członkowie klubu historycznego przy Liceum Ogólnokształcący w Złoczewie. W przeddzień rocznicy wybuchu powstania styczniowego, oddali hołd powstańcom, którzy polegli za niepodległość ojczyzny.

Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, po polskiej stronie walczyło w sumie około 200 tysięcy osób. Walki trwały do jesieni 1864 roku. Walki miały miejsce w całym regionie. Dowodem na to jest choćby inna mogiła powstańcza na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu. To właśnie tam odbyły się w sobotę uroczystości upamiętniające poległych powstańców. Kwiaty złożyli miedzy innymi prezydent miasta Sieradza Paweł Osiewała, dowódcza 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Wojciech Daniłowski, poseł na Sejm RP Piotr Polak, harcerze oraz leśnicy naszego nadleśnictwa.